Commemorate met voice-over

Commemorate
¾ eeuw – Herdenken en Vieren – Vrijheid!

 

bestelnummer: (H19.001) Harmonie 4PDF

bestelnummer: (F19.001) Fanfare 4PDF

bestelnummer: (B19.001) Brassband 4PDF

orkest Niv. medium - tijdsduur: ± 4.30 min - Promotie prijs: excl. verzendkosten - €45 

Muziek Gerard den Dekker

Tekst: Karin den Dekker

¾ eeuw herdenken van de slachtoffers van de 2e wereldoorlog en vieren van de zwaar bevochten vrijheid.
Beide worden in dit werk vertolkt. In het openingsdeel klinkt het leed en de angst van de oorlogsjaren door. De tekst die als voice-over voorgedragen wordt geeft een duidelijke vertaling van deze gevoelens.

dood
stil sta ik
in een massa
doodstille mensen

achter gesloten ogen
beleef ik angsten
van anderen

ik snik
verstikt

Het tweede deel geeft de opluchting en vreugde van de bevrijding weer in mooie majeur klanken en een vrolijk opzwepend ritme en wordt ingeleid door de hoopgevende tekst van de voice-over.

Levenskracht
Opent mijn ogen

De zon vertelt mij
Dat ik schijn

Vrijgevochten
Dansen wij

De massa!

Om vervolgens te eindigen in een grootse en hoopgevende finale!

 

Fanfare for Someone Special

  bestelnummer: (00.KS54)                                                             4PDF

orkest Niv. C - tijdsduur: ± 2.30 min - Prijs: € 49,-

 

Speciaal gecomponeerd voor mijn grote liefde. Zij kwam in mijn leven op het juiste moment.

Een openingsfanfare die staat als een huis, voor koper (3 trompetten, 4 hoorns, 3 trombones en bastuba), pauken en slagwerk (4x). (geluidsfragmenten: CD Van Bach tot Bilbao (MS-records-02) / Waterlands Blazers Ensemble o.l.v. Luc Mager en Theo Jansen)

 

El Niňo

  bestelnummer: (01.F94)                                                          ►♫    4PDF 

orkest Niv. C/D - tijdsduur: ± 8.30 min - Prijs: € 159,-

 

El Niño werd gecomponeerd in opdracht van stichting “De Kunst”, Centrum voor amateurkunst Noord Holland i.s.m. Conservatorium Alkmaar t.b.v. het Project “Tijd voor nieuwe muziek”. El Niño is al eeuwen lang de naam voor het plotselinge opwarmen van het zeewater voor de kusten van Equador en Peru. Oorspronkelijk verwees de uitdrukking naar de opwarming die jaarlijks rond Kerstmis optreedt – El Niño betekent (Kerst)jongetje – en kreeg deze naam van vissers in Peru die geen vis meer vangen als het voedselrijke koude water daar verdwijnt. Geleidelijk aan verschoof de betekenis en werd met het begrip “El Niño” alleen lange periodes van buitengewoon grote opwarming aangeduid. Deze opwarmingen doen zich onregelmatig voor, meestal om de paar jaar. In deze periodes verandert ook het weer: het stortregent in de normaal gortdroge kustwoestijn, waardoor deze tot bloei komt en er een overvloedige landbouw productie tot stand komt. De regens en orkanen zorgen echter ook voor enorme erosie en overstromingen die ontwrichtend op de samenleving werken. In dit werk komen alle facetten, die met dit verschijnsel samenhangen, muzikaal aan de orde.