bestelnummer: (H20.001) Harmonie (F20.001) Fanfare    ►♫  4PDF  

 

 Symphony no.1 in c- minor

20 - LOCKDOWN – 20
how the world came to a standstill

Part I: - Introduction - 21st century hymn

Het werk opent met de introductie van het “Corona akkoord” COVID 19, bestaande uit het mineur 7 akkoord op C met een verminderde 5 en toegevoegde 9.

- None
I   - Septiem
- Kwint (verminderd, door de “V” uiteraard)
- Terts (mineur omdat COVID toch een beetje droevig is!)
- Grondtoon

Als we vanaf de grondtoon C op de vingers doortellen volgens het alfabet komen we “I” tegen op 7, “O” op 3 en de “V” op 5, de D is dan de negende toon op C. - 19 spreekt dan voor zich.

Na de introductie klinkt het fuga-achtige hoofdthema gevolgd door het koraal van de 21st eeuw.
Een rustig begin ontwikkeld zich naar een desastreuse opbouw in tempo, dynamiek en toonhoogte, wat de jachtige en veeleisende ontwikkeling van de maatschappij verbeeld. Eindigend in een schreeuwend COVID19 akkoord en totale stilstand van het openbare leven zoals we dat tot nu toe hebben gekend. LOCKDOWN.

Part II: -COVID 19- ( Cm7 b5(add 9) )

Dit 2e deel verbeeld de pandemie wereldwijd. Gebaseerd op het COVID19 akkoord. Het begint klein om al snel uit te breiden naar alle instrumenten. De orkest partituur geeft het corona virus grafisch weer, om vervolgens toch weer rustig uit te doven.

Part III: -Distan(ce)t Future – unknown end ??-

Het 3e deel opent met een strijdvaardig signaal in de hoorns, waarna het fuga-achtige hoofdthema uit het 1e deel terugkeert. Maar niets is meer wat het was, dus ook hier is alles anders en moet de sociale afstand in acht worden genomen.
Als we vervolgens terugkeren bij de heroïsche klanken van de trompetten en trombones is het leven bijna weer “normaal” Een andere toonsoort geeft aan dat we er nog niet zijn, vandaar het open einde……