21st Century Hymn

The End of an Era - Start of a New Age

bestelnummer: (22.H001) Harmonie    ►♫   

orkest Niv. C - tijdsduur: ± 4.30 min -  prijs: - €85

dit werk luidt muzikaal het einde in van een tijdperk van ongebreidelde economische groei en oneindig lijkende welvaart in. (The End of an Era)

Als gevolg van pandemie en oorlog zal niets meer hetzelfde zijn.

Hopelijk komt deze “wake up call“ op tijd om orde op zaken te stellen en tot bezinning te komen, tijd voor een nieuwe start! ( Start of a New Age)

Symphony no.1 in c- minor

how the world came to a standstill

bestelnummer: (H20.001) Harmonie (F20.001) Fanfare   ►♫  

Orkestnivo: C/D - tijdsduur ca. 8:30 min. €120,00

Part I: - Introduction - 21st century hymn

Part II: -COVID 19- ( Cm7 b5(add 9) )

Part III: -Distan(ce)t Future – unknown end ??

Commemorate

¾ eeuw – Herdenken en Vieren – Vrijheid!   

bestelnummer: (22.H588) Harmonie   (22.F588) Fanfare    ►♫  

(22.B588) Brassband               

orkest Niv. B - tijdsduur: ± 4.30 min -  prijs: - €84

bestelnummer: (SQ20.002) Saxofoon 4-tet  PDF    (BQ20.003) Brass 5-tet  PDF 

Niv. medium - prijs: - €45  

dood
stil sta ik

in een massa
doodstille mensen

achter gesloten ogen
beleef ik angsten
van anderen

ik snik
verstikt

 

Levenskracht
Opent mijn ogen

De zon vertelt mij
Dat ik schijn

Vrijgevochten
Dansen wij

De massa!

 

Fanfare for Someone Special

bestelnummer: (00.KS54)                                  

orkest Niv. C - tijdsduur: ± 2.30 min - Prijs: € 49,-

Speciaal gecomponeerd voor mijn grote liefde. Zij kwam in mijn leven op het juiste moment.

Een openingsfanfare die staat als een huis, voor koper (3 trompetten, 4 hoorns, 3 trombones en bastuba), pauken en slagwerk (4x). (geluidsfragmenten: CD Van Bach tot Bilbao (MS-records-02) / Waterlands Blazers Ensemble o.l.v. Luc Mager en Theo Jansen)

 

El Niňo

bestelnummer: (01.F94)                                                          ►♫    4PDF 

orkest Niv. C/D - tijdsduur: ± 8.30 min - Prijs: € 159,-

El Niño werd gecomponeerd in opdracht van stichting “De Kunst”, Centrum voor amateurkunst Noord Holland i.s.m. Conservatorium Alkmaar t.b.v. het Project “Tijd voor nieuwe muziek”. El Niño is al eeuwen lang de naam voor het plotselinge opwarmen van het zeewater voor de kusten van Equador en Peru. Oorspronkelijk verwees de uitdrukking naar de opwarming die jaarlijks rond Kerstmis optreedt – El Niño betekent (Kerst)jongetje – en kreeg deze naam van vissers in Peru die geen vis meer vangen als het voedselrijke koude water daar verdwijnt. Geleidelijk aan verschoof de betekenis en werd met het begrip “El Niño” alleen lange periodes van buitengewoon grote opwarming aangeduid. Deze opwarmingen doen zich onregelmatig voor, meestal om de paar jaar. In deze periodes verandert ook het weer: het stortregent in de normaal gortdroge kustwoestijn, waardoor deze tot bloei komt en er een overvloedige landbouw productie tot stand komt. De regens en orkanen zorgen echter ook voor enorme erosie en overstromingen die ontwrichtend op de samenleving werken. In dit werk komen alle facetten, die met dit verschijnsel samenhangen, muzikaal aan de orde.