El Niño

bestelnummer Mansarda: (01.F94)                            PDF

orkest Niv. C/D - tijdsduur: ± 8.30 min - Prijs: € 159,-

El Niño werd gecomponeerd in opdracht van stichting “De Kunst”, Centrum voor amateurkunst Noord Holland i.s.m. Conservatorium Alkmaar t.b.v. het Project “Tijd voor nieuwe muziek”. El Niño is al eeuwen lang de naam voor het plotselinge opwarmen van het zeewater voor de kusten van Equador en Peru. Oorspronkelijk verwees de uitdrukking naar de opwarming die jaarlijks rond Kerstmis optreedt – El Niño betekent (Kerst)jongetje – en kreeg deze naam van vissers in Peru die geen vis meer vangen als het voedselrijke koude water daar verdwijnt. Geleidelijk aan verschoof de betekenis en werd met het begrip “El Niño” alleen lange periodes van buitengewoon grote opwarming aangeduid. Deze opwarmingen doen zich onregelmatig voor, meestal om de paar jaar. In deze periodes verandert ook het weer: het stortregent in de normaal gortdroge kustwoestijn, waardoor deze tot bloei komt en er een overvloedige landbouw productie tot stand komt. De regens en orkanen zorgen echter ook voor enorme erosie en overstromingen die ontwrichtend op de samenleving werken. In dit werk komen alle facetten, die met dit verschijnsel samenhangen, muzikaal aan de orde.